2019 r.

W dniu 27 marca 2019 r. Rady Gminy Kocierzew Południowy podjęła Uchwałę Nr VI/41/19 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Poniżej zamieszczone są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w sołectwie.