ASF: Poszukiwanie padłych dzików

W dniu 29 sierpnia 2019 roku w związku z wyznaczeniem strefy ochronnej (żółtej) ASF na terenie Gminy Kocierzew Południowy zostało przeprowadzone poszukiwanie padłych dzików. Przeszukania dokonali żołnierze Wojska Obrony Terytorialnej na wytypowanym obszarze od Gągolina Południowego do Lenartowa.