Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że od 8 maja 2023 r. ruszyła sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez gminę Kocierzew Południowy, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

W terminie 01.06.2023 r. – 14.08.2023 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi  badanie „Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR”.

Do gospodarstw rolnych wysłane zostały listy Prezesa GUS zapowiadające badanie.

Poniżej podstawowe informacje o badaniu, więcej na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42

Informacja ogólna:
Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.

Termin realizacji badania:
01.06.2023 r. – 14.08.2023 r.

Metoda realizacji badania:
•    samospis internetowy (dostępny wyłącznie w okresie 1-16 czerwca 2023 r.)
•    wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
•    wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza na 24 wycieczki w atrakcyjne miejsca. Szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://lodzkie.travel/harmonogram-wycieczek-2023/