Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że rolnicy, prowadzący małe gospodarstwa, również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie, potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje oraz wzór oświadczenia, potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019, znajdują się na stronie internetowej ARiMR: Dopłaty 2020