Informacja

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że do 28.02.2023r. przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest, które zostały zdemontowane i zalegają na posesjach położonych na terenie Gminy.
Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W celu zakwalifikowania do projektu właściciel nieruchomości musi złożyć:

  • wniosek stanowiący załącznik do „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy”. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku należy przygotować numer ewidencyjny działki, na której zgromadzony jest azbest oraz ilości wyrobów zawierających azbest w m2;
  • dokumentację zdjęciową w wersji elektronicznej miejsc składowania wyrobów zawierających azbest (np. zdjęcie wykonane telefonem komórkowym);
  • osoby, u których azbest był usunięty z budynku gospodarczego, w którym prowadzona jest działalność rolnicza lub gospodarcza, muszą dostarczyć zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis za lata 2023, 2022, 2021 jeżeli uzyskali taką pomoc.

Wniosek i regulamin można pobrać ze strony internetowej Gminy https://kocierzew.pl lub w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym w pokoju nr 2.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 46 839 40 56.