Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej


Z A P R A S Z A M Y !!!

MIESZKAŃCÓW GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

Ogłaszamy nabór na bezpłatne zajęcia, warsztaty i szkolenie

w ramach projektu: „Od pasiaka po fiord” – polsko-norweska współpraca kulturalna

Nauka gry na instrumentach: akordeon, keyboard, gitara

Warsztaty: wokalne, taneczne (dla różnych grup wiekowych)

Szkolenie w zakresie fotografii,  nagrywania muzyki i tworzenia amatorskich filmów

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 80, tel. 46 838 48 78
Karta zgłoszenia oraz regulamin do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym

lub na stronie www.bibliotekakocierzew.pl i www.kocierzew.pl

Na zgłoszenia czekamy do piątku 23.09.2022 roku.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

Zajęcia organizowane są w ramach projektu „Od pasiaka po fiord”- polsko-norweska współpraca kulturalna, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021, w ramach Programu „Kultura” Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.


Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Obszar Zielonej Energii zaprasza do włączenia się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii na lata 2023-2027 poprzez udział w konsultacjach społecznych. Szerzej na ten temat oraz harmonogram spotkań konsultacyjnych znajdą Państwo w załączniku.

Konsultacje społeczne

Gmina Kocierzew Południowy realizuje zadanie „Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w Kocierzewie Południowym - etap I”.  Projekt współfinansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze”.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs pn. "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski". Aby wziąć w nim udział należy zrobić zdjęcie, które będzie ukazywało piękno przyrody województwa łódzkiego oraz wysłać zgłoszenie. Termin upływa 30 września 2022 r. Pula nagród to aż 17 tys. zł. Laureaci otrzymają bony do sklepu multimedialnego o wartości:

  • 5 tys. zł. za zajęcie I miejsca
  • 4 tys. zł. za zajęcie II miejsca
  • 3 tys. zł. za zajęcie II miejsca oraz
  • 1 tys. zł. za wyróżnienie, które może otrzymać aż 5 autorów zdjęć

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępną są na stronie https://wlop.gmsynergy.com.pl/