Szanowni Mieszkańcy,

w dniach 14 -16 grudnia 2022 roku odbędzie XV edycja „Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022. Biznes w erze innowacji”, w ramach którego organizowana jest Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.
            Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla przedsiębiorców, którzy konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągają najlepsze efekty ekonomiczne, realizują innowacyjne projekty oraz cieszą się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą.

Szanowni Państwo
Lokalna Grupa Działania Ziemia Łowicka realizuje ważne badania ankietowe na temat poziomu satysfakcji mieszkańców. Wyniki ankiety posłużą opracowaniu ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=3e5e5b7b&&b=bf291e2fa&&c=09a082ae

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku.

Zaproszenie do udziału w naborze