22 lutego obchodzony jest w Polsce jako Dzień Ofiar Przestępstw w związku z powyższym Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 uruchomiła tego dnia w godzinach 10:00-18:00 specjalny dyżur telefoniczny prawnika oraz psychologa.

Psycholog 533-652-418

Prawnik 533-648-227

23 lutego to z kolei Światowy Dzień Walki z Depresją Specjaliści będą dyżurowali w siedzibie Państwowej Komisji 23.02.2023 r. w godzinach 10:00-16:00.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach PZDR – Łowicz Zaprasza na szkolenie na temat: Warunkowość i ekoschematy w płatnościach od 2023 r. Szkolenie przeprowadzi Katarzyna Nowak pracownik ŁODR. Spotkanie odbędzie się 06.03.2023 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym.
W związku z wprowadzeniem dużych zmian w płatnościach bezpośrednich, każda osoba składająca wniosek o dopłaty do ARiMR w 2023r. musi zapoznać się z nimi już w tym roku.

Osoba do kontaktu: Robert Muras, tel. 517-738-693

Od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy (pokój nr 7) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć:
- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
- kserokopie umów dzierżawy,
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2022 roku,
- załącznik do wniosku zawierający dane beneficjenta i dane gospodarstwa rolnego,
- zestawienie faktur.

Wysokość zwrotu części podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi 1,20 zł  
z 1 litra zakupionego oleju napędowego.

Wojewoda Łódzki zachęca do uczczenia 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz Jego bohaterów poprzez aktywny udział w zainaugurowanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi akcji "Znicz dla Powstańca". Inicjatywa polega na objęciu pamięcią grobów wszystkich ofiar walk powstańczych poprzez złożenie zniczy  w miejscach ich wiecznego spoczynku w dniu rocznicy wybuchu 22 stycznia.

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że w związku z ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe od 10.01.2023 r. - 25.01.2023 r. należy składać wnioski na zakup paliw stałych w II transzy.

Szanowni Mieszkańcy!!!
Dotarły pierwsze dostawy węgla.
Węgiel jest wydawany tylko i wyłącznie według kolejności złożonego przez osobę uprawnioną zapotrzebowania na zakup preferencyjny paliwa stałego.
Otrzymają Państwo telefoniczną informację od pracownika Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym dotyczącą wpłaty oraz otrzymania faktury.
Absolutnie nie można samowolnie wpłacać pieniędzy na konto UG bez wcześniejszego telefonicznego powiadomienia od pracownika urzędu. Osobom, które dokonały wpłaty nie zostanie wystawiona faktura, a środki będą zwrócone na konto.