Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że w dniach 9-20 września 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego planowane jest przeprowadzenie jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że na terenie naszej gminy potwierdzone zostało przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wystąpienie suszy rolniczej.

Podstawą oszacowania szkód jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

Wnioski w aplikacji można składać do dnia 15 października 2023 roku.

Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych

W przypadku, gdy rolnik chciałby, aby szacowania szkód dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do komisji gminnej w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania (do czasu zbioru plonu) nie później jednak niż do dnia 11 sierpnia 2023 r.

Poniżej druki:

  1. Wniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (.docx)
  2. Oświadczenie nr 1 (.xlsx)
  3. Oświadczenie nr 2 (.xlsx)

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2023.

Złożenie wniosku w formie papierowej nie zwalnia Rolnika z obowiązku złożenia wniosku w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Szczegółowe informacje na temat szacowania szkód w gospodarstwach rolnych znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Kocierzewie Południowym  pod numerem telefonu – 46 838 48 25 lub 46 839 40 45.

ZARZĄDZENIE NR 38/2023
WÓJTA GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku w Kocierzewie Południowym

Dopłaty 2023 – przyjęto ponad 81 tys. wniosków, eksperci z ODR bezpłatnie pomagają wypełniać dokumenty
Do tej pory wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło ponad 81 tys. rolników. Nabór rozpoczął się 15 marca i jest prowadzony wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. W tegorocznej kampanii pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Te mechanizmy realizowane są w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XX edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.