Szanowni Państwo,
informujemy, że termin wpłat składek członkowskich na rzecz Gminnej Spółki Wodnej upływa w dniu 15.05.2020 r.

Z uwagi na powyższe oraz na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem prosimy, aby do minimum ograniczyć wizyty w Urzędzie Gminy, a wpłat dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminnej Spółki Wodnej w Kocierzewie Południowym nr: 36 9288 1053 1303 5288 2000 0010.