Lokalna Grupa Działania Obszar Zielonej Energii zaprasza do udziału w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w formie konsultacji społecznych. 

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScixyOmty3oKJYDs85HOnkCI1DyGyYruoR84UKJa-sg7BfU1w/viewform

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.lgd-oze.pl/