Aktywna kobieta – działania na rzecz integracji kobiet z terenu Gminy Kocierzew Południowy

“Człowiek najlepsza inwestycja” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt:

“Aktywna kobieta” – działania na rzecz integracji kobiet z Gminy Kocierzew Południowy

mający na celu zwiększenie aktywności społecznej kobiet z terenu gminy oraz wzrost samooceny i wiary we własne siły, wzrost integracji społecznej kobiet.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia i spotkania integracyjne z dziedzin takich jak: zdrowie i uroda, zajęcia kulinarne, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ? bezrobocie, zajęcia z obsługi komputera.
  • Wyjazdy promocyjno ? integracyjne, między innymi do teatru.
  • Imprezy integracyjne: Spotkanie Noworoczne oraz Dzień Matki. 

 

    www.efs.gov.pl               www.pokl.wup.lodz.pl

 

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

tel. (46) 839 40 56

    

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  

Galeria zdjęć