Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/kocierzew/ftp/wp/gminakocierzew/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 492

Jesteś tutaj:

Autor: Małgorzata Wójcicka

WAŻNA INFORMACJA !!!

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Kocierzew Południowy zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej oraz planowanej na dzień 30 czerwca 2020 roku – ilości kg:

  • folii  rolniczej,
  • siatek do owijania balotów,
  • sznurków,
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!)

Zebrane wnioski od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Złożenie wniosku umożliwi bezpłatny odbiór w/w odpadów  w 2020 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!!!

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy, pok. nr 2 i na stronie internetowej urzędu lub w ograniczonej ilości u sołtysa.

Z uwagi na ograniczoną ilość środków oraz duże zainteresowanie naborem prosimy o jak najszybsze złożenie wniosków.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy pok. nr 2 do 11.10.2019 r., godz. 16.00.

Wniosek do pobrania:

W dniu 25 sierpnia 2019 r. odbyły się Dożynki Gminne, w czasie których odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 45 – lecia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca “Boczki Chełmońskie”. Przybyli goście mogli podziwiać jubileuszowy występ zespołu, zaś mieszkańcy sołectw podziękowali za tegoroczne plony poprzez przygotowanie 15 wieńców dożynkowych. Uroczystość upiększyły występy Zespołu Śpiewaczego “Księżanki” i Dziecięcego Zespołu Ludowego “Kocierzewiacy”. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą i obecnością przyczynili się do uświetnienia tej wspaniałej uroczystości.

Więcej “Dożynki Gminne i 45 – lecie RZPiT “Boczki Chełmońskie””

Do góry