Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/kocierzew/ftp/wp/gminakocierzew/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 492

Jesteś tutaj:

Autor: Marek Siejka

Herb Gminy Kocierzew Południowy

Zapraszamy do śledzenia on-line na kanale http://kocierzew.tv-polska.eu/sesja XVIII sesji Rady Gminy Kocierzew Południowy, która odbędzie się 27 lutego 2020 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy
 5. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocierzew Południowy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Kocierzew Południowy
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat
 10. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/83/20 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023
 13. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych dotowanych przez Gminę Kocierzew Południowy
 14. Sprawy różne
 15. Interpelacje i zapytania radnych
 16. Wolne wnioski i informacje
 17. Zakończenie obrad
Znak graficzny @

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym informuje, że od dnia 1 stycznia 2020r. przestały funkcjonować dotychczasowe adresy e-mail, zawierające w swym adresie domenę „@kocierzewpoludniowy.bipst.pl”.

Uprzejmie prosimy o zaktualizowanie adresów w swoich programach pocztowych, zastępując dotychczasową domenę nową, tj. „@kocierzew.pl”.

Wykaz aktualnych adresów e-mail znajduje się w zakładce Urząd Gminy.

Zapraszamy do śledzenia on-line transmisji z XVI sesji Rady Gminy Kocierzew Południowy.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy
 5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy
 6. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 7. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2020 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2020 rok
 16. Sprawy różne
 17. Interpelacje i zapytania radnych
 18. Wolne wnioski i informacje
 19. Zakończenie obrad

 

Początek transmisji dziś od godz. 10:00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze za miesiąc grudzień br. będą wypłacane od dnia 20-12-2019r.

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym informuje, że od dnia 1 stycznia 2020r. przestaną funkcjonować dotychczasowe adresy e-mail, zawierające w swoim adresie domenę „@kocierzewpoludniowy.bipst.pl”.

Uprzejmie prosimy o zaktualizowanie adresów w swoich programach pocztowych, zastępując dotychczasową domenę nową, tj. „@kocierzew.pl”.

Wykaz aktualnych adresów e-mail znajduje się na stronie https://kocierzew.pl w zakładce „Urząd Gminy-> Tablica informacyjna”.

Do góry