Jesteś tutaj:

Autor: Marek Siejka

Narodowego Funduszu Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi, w związku z realizowanym projektem pn. „Dziecko w rodzinie”, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym publikuje ulotkę informacyjną w przedmiotowym zakresie.

 

Ulotka informacyjna dotycząca realizowanego projektu pn. „Dziecko w rodzinie” dostępna jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym

Świadczenie wychowawcze 500+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym przypomina, że rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r. na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. (przez Internet), a od 1 sierpnia 2019 r. (w formie tradycyjnej), składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na WSZYSTKIE dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane świadczenie na pierwsze dziecko, a od 1 października na kolejne dzieci.

Z uwagi na nadmierny pobór wody z wodociągu gminnego, spowodowany brakiem opadów atmosferycznych na terenie Gminy, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do odbiorców, którzy mają dostarczaną wodę ze stacji uzdatniania wody w Kocierzewie Południowym, wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych na terenie miejscowości:

 • Kocierzew Południowy
 • Kocierzew Północny
 • Jeziorko
 • Lenartów
 • Wicie
 • Wejsce
 • Różyce-Żurawieniec
 • Różyce
 • Osiek I, II, III
 • Konstantynów
 • Lipnice

w okresie od 12 czerwca 2019 r. do odwołania, w godzinach od 8:00 do 23:00.

Niniejszy zakaz obowiązuje osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Niezastosowanie się do niniejszego zakazu skutkować będzie pociągnięciem do odpowiedzialności karno-administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Herb Gminy Kocierzew Południowy przedstawiający postać św. Wawrzyńca męczennikaZapraszamy do śledzenia on-line obrad VIII sesji Rady Gminy Kocierzew Południowy, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019r. (czwartek) o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kocierzew Południowy za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przekazania środków finansowych na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu,
  • zmian w budżecie gminy na 2019,
  • wyboru przedstawiciela Gminy Kocierzew Południowy w Radzie
  • Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 10. Sprawy różne.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.

Linki do śledzenia transmisji on-line

https://kocierzew.tv-polska.eu/

lub

https://www.youtube.com/channel/UCCwdYRETWxybfK3GkvqLdeA

Do góry