Budowa sieci światłowodowej

Powiększ obraz

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Kocierzew Południowy położona jest na obszarze objętym budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne – NEXERA Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000637244, NIP 522 307 16 43, kapitał zakładowy 275.000,00 PLN; wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876.

NEXERA (Nexera Sp. z o.o.) jest hurtowym operatorem nowoczesnej sieci dostępowej światłowodowej FTTH. Dostęp do sieci NEXERY oraz usługi hurtowe świadczone będą zainteresowanym Operatorom Korzystającym, w tym operatorom lokalnym, na równych  i niedyskryminujących zasadach w oparciu o udostępnioną Ofertę Ramową.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem http://nexera.pl

Wykonanie zadań projektowych oraz nadzór nad budową sieci światłowodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsięwzięcia zostały powierzone:  Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o.

W związku z tym, na terenie Gminy Kocierzew Południowy pojawią się pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w celu podpisania umów o dostęp do nieruchomości, na których planowana jest budowa sieci: Płaskocin, Kocierzew Południowy, Wicie, Lipnice, Łaguszew, Kocierzew Północny, Wejsce, Jeziorko, Lenartów. 

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.

Załączniki:

  1. Komunikat
  2. 2 NEXERA plakat
  3. Instrukcja zgłoszenia popytu na usługi
  4. Pismo Nexera Gm Lodzkie