Jesteś tutaj:

Kategoria: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty

Więcej o Program edukacji ekologicznej pn. „Kocierzewska atmosfera dech zapiera” – realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Program edukacji ekologicznej pn. „Kocierzewska atmosfera dech zapiera” – realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Kocierzewska atmosfera dech zapiera” – realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym”. Projekt realizowany jest w ramach Konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Więcej “Program edukacji ekologicznej pn. „Kocierzewska atmosfera dech zapiera” – realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym”

Więcej o Program edukacji ekologicznej pn. „Powietrze – zagrożony żywioł” – realizowany w Gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w Łaguszewie

Program edukacji ekologicznej pn. „Powietrze – zagrożony żywioł” – realizowany w Gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w Łaguszewie

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy  realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Powietrze – zagrożony żywioł” – realizowany w Gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w Łaguszewie”. Projekt realizowany jest w ramach Konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Więcej “Program edukacji ekologicznej pn. „Powietrze – zagrożony żywioł” – realizowany w Gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w Łaguszewie”

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło  do realizacji zadania
Utworzenie „TĘCZOWEGO OGRÓDKA” przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym  

 

Wartość ogólna zadania 42 059,78 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań  z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 31 499,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

 

Zgodnie z założeniami ogródek dydaktyczny będzie znajdował się na powierzchni około 260 m2. Ideą jest stworzenie ekologicznego ogródka dydaktyczno-rekreacyjnego „Tęczowy ogródek. Celem istnienia ogródka będzie stworzenie uczniom możliwości poznania, rozpoznawania i właściwego nazywania elementów przyrody ożywionej, polskiej fauny i flory ze szczególnym zwróceniem uwagi na pospolite gatunki roślin charakterystyczne dla naszego regionu. W ogródku zostanie posadzonych 15 sztuk drzew, 733 sztuk.

 

W ogrodzie będą się znajdowały: podpórki do pnączy, altana ze stołem i ławkami, system nawadniający, ławki, tablica dydaktyczna, zegar słoneczny, kosze na odpady, tabliczki do oznaczania roślin i tablica informacyjna współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne.

 

Głównym celem programu edukacyjnego jest kształtowanie postawy szacunku do przyrody, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szerzenie wiedzy o wybranych roślinach i ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew, krzewów, bylin, rozbudzanie poczucia piękna i estetyki w otoczeniu człowieka, określanie czynników niezbędnych do wzrostu roślin, doskonalenie umiejętności przeprowadzania obserwacji, doświadczeń, analizowania danych, konstruowania wniosków, wykazywania związków przyczynowo-skutkowych, badania pogody i wykorzystanie w ogrodzie ekologicznych metod pielęgnacji roślin.

 

Program edukacyjny oparty na użytkowaniu ogrodu przyszkolnego pozwoli również na kształtowanie postaw aktywności i samodzielności, postawy współgospodarza, przyzwyczajania do dokładnej i systematycznej pracy, postawy odpowiedzialności za wspólne mienie. Obok edukacji przyrodniczej i ekologicznej nasz ogród wykorzystany zostanie do innych zajęć podczas, których wystąpi badanie stosunków przestrzennych w terenie, redagowanie opisów naturalnych okazów drzew, krzewów, komponowanie prac plastycznych, redagowanie opisów krajobrazu, nagrywanie odgłosów natury, ruch na świeżym powietrzu. Uczniowie będą mogli w ogrodzie doskonalić takie umiejętności jak: pomiary długości i szerokości, obliczanie powierzchni, przeliczenia w skali, określanie kształtu, zapachu, tworzenie metafor, analiza teksów literackich i ich samodzielne tworzenie w bezpośrednim kontakcie z naturą.

 

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl, www.zainwestujwekologie.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło do realizacji zadania

Utworzenie w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie pracowni nauk przyrodniczych Eksperymentarium

 

Wartość ogólna zadania 47.883,09 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań     z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 40.727,72 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

 

Zgodnie z założeniami ekopracownia zostanie utworzona w sali o powierzchni 59,2 m2. W pomieszczeniu na stałe zostanie zainstalowany ciąg hydrauliczny z 4 zlewami oraz podium, na którym stanie dygestorium, stół demonstracyjny, szafa wentylowana, biurko, krzesło i taboret dla nauczyciela. Dygestorium pozwoli w bezpieczny dla ucznia sposób obserwować pokazy i te doświadczenia, które z uwagi na bezpieczeństwo uczniowie nie powinni wykonywać sami. W metalowej wentylowanej szafie znajdą się preparaty biologiczne i odczynniki chemiczne oraz te elementy zestawów do badań wody, powietrza i gleby, które wymagają ostrożnego obchodzenia się z nimi. Po obydwu stronach ciągu hydraulicznego staną odpowiednio trzy i dwu osobowe stoły uczniowskie z blatami chemoodpornymi. W pracowni zostanie zamontowana tablica interaktywna, do której na suficie zainstalowany zostanie projektor krótkoogniskowy. Przy ścianie północnej umieszczone zostaną dwa regały przeszklone na pomoce dydaktyczne, wieszak oraz 18-stanowiskowy stojak na mapy. w północno-zachodnim narożniku zostanie zamontowany kwietnik na rośliny zwisające w kształcie drzewa. Przy wejściu staną 4 kosze na 4 kategorie odpadów: plastik, papier, odpady organiczne i inne. Na suficie nad podium zostanie namalowany Układ Słoneczny ze szczególnym wyeksponowaniem Błękitnej Planety. Na pozostałej powierzchni sufit pokryje barwna mapa nieba, na której gwiazdy pomalowane zostaną farbami luminescencyjnymi, co przy małym natężeniu światła dziennego da efekt „świecących” gwiazd. Motywy astralne na suficie mają dopomóc w tworzeniu w świadomości beneficjentów projektu holistycznego sposobu patrzenia na wszechświat. Na parapetach staną donice „balkonówki” z trzema sadzonkami ziół w każdej z nich. Wschodnia strona ciągu hydraulicznego zostanie pomalowana w motywy, ukazujące roślinność szuwarową i błotną. Przy drzwiach zawiśnie wytłaczana mapa geofizyczna świata.

 

W celu promocji projektu zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do pracowni tablica  informacyjna o wymiarach 20 cm x 30 cm informująca o dofinansowaniu projektu ze środków  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Oznaczone zostaną również wszystkie pomoce i wyposażenie zakupione w ramach projektu do Ekopracowni. Wnioskodawca wykona również plakaty informujące o wsparciu finansowym, które zostaną wywieszone w Urzędzie Gminy, w szkole oraz na tablicy informacyjnej sołectwa. O dofinansowaniu zostaną poinformowani również rodzice w takcie zebrań szkolnych.

 

Pracownia wykorzystywana będzie do lekcji przyrody  dla uczniów klas IV-VI, do zajęć szkolnego koła LOP, do zajęć Koła Młodych Przyrodników, przez gimnazjalistów do zajęć z geografii, chemii, biologii i fizyki. Pracownia będzie również miejscem przygotowań i podsumowań akcji w ramach budowania świadomości ekologicznej uczniów oraz mieszkańców okolicznych sołectw, a także zebrań z rodzicami oraz szkoleń dla rolników i mieszkańców wsi.

 logo WFOŚiGW

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło do realizacji zadania

Utworzenie Ekopracowni w Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym

 

Wartość ogólna zadania 44.710,18 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań     z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 42.410,18 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

 

Zgodnie z założeniami ekopracownia zostanie utworzona w sali z zapleczem o łącznej powierzchni 54,57 m2. W sali znajdzie się 12 jednoosobowych stolików, 12 krzeseł, biurko i krzesło dla nauczyciela oraz szafy na pomoce dydaktyczne. Przy drzwiach wejściowych zostaną ustawione kosze segregacyjne na odpady: plastikowe, papierowe, organiczne i pozostałe. Zostanie zamontowana tablica interaktywna sucho ścieralno-magnetyczna oraz tablica szkolna. Nad tablicą szkolną zostanie zawieszona rozłożysta gałąź, która stanowić będzie, poprzez prace twórcze uczniów, odzwierciedlenie aktualnej pory roku. Na parapetach zostaną ustawione donice z ziołami i kwiatami. W oknach zawiśnie 5 rolet zaciemniających. Na wschodniej ścianie klasy zostanie zawieszona korkowa tablica, plansze dydaktyczne oraz dekoracje ścienne obrazujące ekosystemy. Pod oknem, między grzejnikami oraz na ścianie północnej ustawione będą szafki do przechowywania podręcznych pomocy uczniów, ich prac, książek itp. Nad szafkami, na ścianie północnej zawieszony zostanie telewizor z funkcją oglądania filmów w jakości 3D. Na szafkach staną głośniki, odtwarzacz DVD, kserokopiarka z funkcją kolorowego kopiowania, radiomagnetofon. W sali zostanie utworzony kącik przyrodniczy „Co z tego wyrośnie?”, którego celem będzie doświadczalne sprawdzenie możliwości kiełkowania, wzrostu, kwitnienia i owocowania roślin z nasion i pędów egzotycznych owoców. W pracowni będzie można swobodnie korzystać z Internetu dzięki zamontowanemu zestawowi do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych (Wi-Fi). Na zapleczu staną 2 wieszaki  z planszami dydaktycznymi, 1 stojak z mapami i 2 szafy, w których znajdą się między innymi: mikroskopy, preparaty, zestaw do badań, modele tkanek, oprogramowanie do tablicy interaktywnej itp.

 

W celu promocji projektu zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do pracowni tablica  informacyjna o wymiarach 20 cm x 30 cm informująca o dofinansowaniu projektu ze środków  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Oznaczone zostaną również wszystkie pomoce i wyposażenie zakupione w ramach projektu do Ekopracowni. Wnioskodawca wykona również plakaty informujące, które zostaną wywieszone w punktach informacyjnych we wsiach, skąd pochodzą uczniowie szkoły. O dofinansowaniu zostaną poinformowani również rodzice w takcie zebrań szkolnych.

 

Pracownia wykorzystywana będzie do lekcji przyrody z zastosowaniem metod aktywizujących, zajęć przyrodniczych w klasach 1-3, konkursów, spotkań oraz zebrań z rodzicami.

logo

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

Do góry