Centrum Innowacji Biznesowej

Powiększ obrazlogo Centrum Innowacji Biznesowej

Centrum Innowacji Biznesowej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego aktualnie realizuje projekt – Centrum Innowacji Biznesowej ”Stworzenie Systemu Komunikacji i Doradztwa dla Przedsiębiorstw poprzez Uruchomienie Centrów Innowacji Biznesowych” w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU.

Opis projektu:

W każdym z 7-miu Centrów Innowacji Biznesowej działają Doradcy Biznesu, których zadaniem jest pełnienie roli przewodników po wielu projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia profilu przedsiębiorstwa. Są to osoby posiadające szeroką wiedzę na temat strategicznych działań podejmowanych przez region w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności, internacjonalizacji, najnowszych technologii o komercyjnym potencjale wytwarzanych przez lokalne środowisko naukowe czy usług oferowanych przez regionalne ośrodki innowacji. Doradca Biznesu podejmuje bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą i uświadamia mu jego potrzeby oraz przygotowuje dla niego określoną ofertę, a w końcu kontaktuje go z odpowiednim partnerem biznesowym, ośrodkiem naukowym lub pracownikiem instytucji otoczenia biznesu, etc. W ramach Centrum Innowacji Biznesowej organizowane są liczne inicjatywy animujące i angażujące przedsiębiorców nie tylko na lokalnym rynku, ale też regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Centra Innowacji Biznesowej mieszczą się w następujących lokalizacjach i obsługują wskazane poniżej powiaty:
 1. Zgierz: w tym powiat: zgierski, brzeziński
 2. Bełchatów: bełchatowski, piotrkowski, łaski
 3. Sieradz: sieradzki, wieruszowski, wieluński
 4. Radomsko: radomszczański,  pajęczański, opoczyński
 5. Zduńska Wola: zduńskowolski, łęczycki, poddębicki
 6. Łódź: pabianicki, tomaszowski, m. Łódź, łódzki wschodni
 7. Kutno: kutnowski, łowicki, skierniewicki, rawski    
Warto wiedzieć:
 • doradcy dojeżdżają do firm
 • usługi doradców obejmują tylko województwo łódzkie
 • usługi doradców są w pełni finansowane ze środków unijnych i krajowych
Aby spotkać się z doradcą wystarczy:
 • wybrać CIB, który obejmuje teren firmy
 • wybierać doradcę
 • zadzwonić i umówić się z doradcą na spotkanie we własnej firmie

Szczegóły projektu można znaleźć na : http://cib.lodzkie.pl/ oraz na https://www.facebook.com/groups/1716637558655785/

Załączniki: