Chłop Roku 2010

Wybrano Chłopa Roku 2010

  

Stanisław Budzeń, rolnik zamieszkały w Boczkach, pochodzący z naszej gminy, został “Chłopem Roku 2010”.

  

Turniej o tytuł Chłopa Roku 2010 odbył się w Racławicach 25 kwietnia 2010 r. u stóp pomnika Bartosza Głowackiego
  

Patronat honorowy objął:
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Nawara
 • Wojewoda Małopolski – Stanisław Kracik

Do organizatorów widowiska plenerowego należeli:

 • Urząd Gminy Racławice
 • Starostwo Powiatowe w Miechowie
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Poseł Parlamentu Europejskiego Pan Czesław Siekierski
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
 • Małopolska Izba Rolnicza
 • Krakowski Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

 Impreza miała na celu upowszechnienie kultury wiejskiej, integrację środowisk wiejskich oraz pokazanie tradycji, zwyczajów, obyczajów polskiej wsi a także promocję zdrowej żywności.

Wybór Chłopa Roku był głównym elementem imprezy mającym na celu wyłonienie najlepszego Gospodarza Roku 2010. Warunkami wzięcia udziału w konkursie było posiadanie przez kandydata gospodarstwa rolnego oraz wystąpienie w stroju regionalnym a także zgłoszenie kandydatury do 1 marca 2010r. Zgłoszeń dokonywały
Wojewódzkie Izby Rolnicze, według następujących kryteriów: 

 • Z danego województwa zgłaszony mógł być jeden kandydat,
 • Nie mogli brać udziału w konkursie kandydaci z lat ubiegłych,
 • Kandydaci musieli być czynnymi zawodowo rolnikami.

 

Wnagrodę otrzymał statuetkę ministra rolnictwa, upominki rzeczowe oraz wyjazd do Brukseli. Stanisław Budzeń ma 45 lat i gospodaruje na 19 hektarach. Członek Izby Rolniczej województwa łódzkiego, jest czterokrotnym mistrzem Polski w dojeniu sztucznej krowy. Drugie miejsce zajął reprezentant województwa małopolskiego Paweł Oczkowicz z Boczkowic w gminie Książ Wielki, trzecie – Marcin Lemańczyk z województwa pomorskiego.

  

   Chłop Roku

   

Zobacz więcej: Galeria zdjęć Chłop Roku 2010