W dniu 27 marca 2019 r. Rady Gminy Kocierzew Południowy podjęła Uchwałę Nr VI/41/19 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Poniżej zamieszczone są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w sołectwie.

Pliki do pobrania:

Informacja o funduszu sołeckim na 2020 r.

Wzór wniosku

Wzór zawiadomienia sołtysa o zebraniu

Wzór uchwały sołeckiej

Lista obecności na zebraniu sołeckim

Wzór protokołu z zebrania sołeckiego

Zadania własne gminy - wykaz