W dniu 18 sierpnia 2022 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu „W zdrowym ciele, zdrowy duch – aktywna wioska” w kwocie 100 000,00 zł.

W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w sołectwie Boczki Chełmońskie jest realizowany projekt polegający na wykonaniu wielofunkcyjnego kompleksu sportowego. Zrealizowany projekt polega na stworzeniu wielofunkcyjnego obiektu, który będzie służył mieszkańcom miejscowości Boczki Chełmońskie oraz wszystkim mieszkańcom gminy. Na terenie boiska sportowego w Boczkach Chełmońskich wykonano siłownię plenerową, na której zainstalowano 4 dwustronne urządzenia, plac zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem na którym zamontowano 5 urządzeń oraz tablicę informacyjną. Zostały wykonane również  boiska do piłki plażowej nożnej oraz piłki plażowej siatkowej. Boisko do piłki plażowej wyposażono w słupki do siatki. Zakupiono i posadzono drzewa i krzewy oraz pnącza.

W dniu 26 lipca 2022 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” w kwocie 12 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2022 r. do 15 listopada 2022 r. w sołectwie Gągolin Północny realizowany jest projekt pn. „Doposażenie altany oraz zakup huśtawki ogrodowej wolnostojącej”, polegający na zakupie żaluzji do altany oraz huśtawki ogrodowej.

W dniu 26 lipca 2022 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” w kwocie 12 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w sołectwie Wicie realizowany jest projekt pn. „Wspólne Wickie grillowanie”, polegający na zakupie mebli ogrodowych, w szczególności stołów, ławek oraz parasoli.

W dniu 26 lipca 2022 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” w kwocie 12 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2022 r. do 15 listopada 2022 r. w sołectwie Wejsce realizowany jest projekt pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”, polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wejsce, w szczególności kompletów talerzy, patelni, warnika oraz stołów bankietowych.

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 07.12.2021 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Kocierzewie Południowym”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 55 500,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 50 000,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 500,00 zł