W dniu 26 lipca 2022 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” w kwocie 12 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2022 r. do 15 listopada 2022 r. w sołectwie Gągolin Północny realizowany jest projekt pn. „Doposażenie altany oraz zakup huśtawki ogrodowej wolnostojącej”, polegający na zakupie żaluzji do altany oraz huśtawki ogrodowej.

W dniu 26 lipca 2022 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” w kwocie 12 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w sołectwie Wicie realizowany jest projekt pn. „Wspólne Wickie grillowanie”, polegający na zakupie mebli ogrodowych, w szczególności stołów, ławek oraz parasoli.

W dniu 26 lipca 2022 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” w kwocie 12 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2022 r. do 15 listopada 2022 r. w sołectwie Wejsce realizowany jest projekt pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”, polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wejsce, w szczególności kompletów talerzy, patelni, warnika oraz stołów bankietowych.

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 07.12.2021 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Kocierzewie Południowym”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 55 500,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 50 000,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 500,00 zł

Gmina Kocierzew Południowy otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 70 000,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Projekt