90-lecie OSP Lipnice- wsparcie tożsamości lokalnej i integracja mieszkańców sołectwa

Z wami zmieniamy łódzkie

Dnia 19 czerwca 2019 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 10 000,00 zł.

W okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. w sołectwie Lipnice  realizowany jest projekt „90-lecie OSP Lipnice- wsparcie tożsamości lokalnej i integracja mieszkańców sołectwa” o wartości całkowitej 15 000,00 zł – polegający na wykonaniu podbitki oraz organizacji uroczystości 90-lecia OSP Lipnice.

 „Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”