Remont świetlicy – odnowa miejsca spotkań w sołectwie Lenartów

Z wami zmieniamy łódzkie

Dnia 19 czerwca 2019 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 10 000,00 zł.

W okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. w sołectwie Lenartów  realizowany jest projekt „Remont świetlicy – odnowa miejsca spotkań w sołectwie Lenartów” o wartości całkowitej 15 000,00 zł – polegający na remoncie świetlicy oraz organizacji imprezy kulturalno – integracyjnej.

 „Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”