Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy z dniem 29.09.2022 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie”


Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy z dniem 29.09.2022 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 65 200,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 60 000,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5200,00 zł

Planowana pracownia przyrodnicza "Zielony raj" zostanie wyposażona w 12 jednoosobowych stolików i 12 krzeseł przeznaczonych dla uczniów. Zostaną one ustawione w trzech rzędach. Będzie istniała możliwość przestawienia stolików i krzeseł tak, aby umożliwić uczniom pracę w grupach. Na ścianie południowej stanie 5 szaf przeznaczonych na pomoce dydaktyczne. W jednej z nich uczniowie będą mieli możliwość zostawiania swoich podręczników i przyborów. Obok szaf zostanie postawiony stojak do map  wraz z mapami. Na ścianie zamontowane zostanie listwa służąca do zawieszenia plansz dydaktycznych Klasa wyposażona będzie w biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela. Na ścianie północnej zawiśnie monitor interaktywny i tablica kredowa. Ściana wschodnia zostanie przyozdobiona fototapetą obrazującą walory przyrodnicze Ziemi Łowickiej. Pozwoli to uczniom na systematyczne utrwalanie wiadomości przyrodniczych. Na oknach będą umieszczone kwiaty doniczkowe oznaczone tabliczkami z nazwą i miejscem pochodzenia,  które będą pełniły funkcje edukacyjne.  Będą też elementem dekoracyjnym sali.  Z pracowni będą mogli korzystać wszyscy uczniowie szkoły. Począwszy od 1 września 2022 roku będą tam prowadzone zajęcia edukacji przyrodniczej, przyrody i biologii. Będzie to miejsce przyjazne dla ucznia, pomagające w rozwijaniu jego zainteresowań. Klasa będzie udostępniana wszystkim nauczycielom realizującym zagadnienia przyrodnicze. Będą się tam odbywać również zajęcia rozwijające z edukacji ekologicznej i przyrodniczej.  Dzięki nim zdolni uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. W zależności od potrzeb pracownia będzie udostępniania na różnorodne szkolenia i zebrania z rodzicami.

Termin zakończenia realizacji zadania – 30.06.2023 r.
www.zainwestujwekologie.pl

Na terenie naszej gminy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy zrealizowało projekt pt. „Festiwal Trzech Smaków”. Projekt realizowany był w ramach programu „Działaj Lokalnie” jako przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łowicka".

Projekt miał na celu nabywanie umiejętności kulinarnych przez uczniów, nauka savoir vivre podczas przygotowywania i serwowania dań, propagowanie zdrowego odżywiania i integracja społeczności szkolnej i lokalnej.  W ramach projektu stowarzyszenie zakupiło ekspres do kawy oraz sokowirówkę, które były  niezbędne do realizacji warsztatów i spotkań kulinarnych, a którego stowarzyszenie nie posiadało. Sprzęty będą wykorzystywane podczas kolejnych inicjatyw jakie stowarzyszenie i szkoła będą realizować w przyszłości.

W ramach projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie zostały zorganizowane 3 spotkania pełne pysznych dań przygotowanych przez dzieci, rodziców oraz dzięki pomocy Pań z Koła Gospodyń Wiejskich.  W dniu 27.09.2022 r. został zorganizowany Dzień słodki, 26.10.2022 roku – Dzień Słony zaś 24.11. 2022 roku - ostatni Dzień kwaśny. Dzieci uczyły się również zasad savoir vivre, czyli nakrywania stołu, serwowania dań oraz zasad panujących podczas posiłków.

Dzięki realizacji projektu nastąpiła integracja społeczności szkolnej i międzypokoleniowej.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy z dniem 07.12.2021 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 55 135,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 49 585,00zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 500,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy ze wsparciem finansowym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Projekt