Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy z dniem 29.09.2022 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie”


Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 36 790,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 34 150,00zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 2 640,00zł

W ramach projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie powstanie nowa pracownia geograficzna, która otrzyma nazwę Kraina Odkrywców.  Pracownia ma być stylowym pomieszczeniem, przypominającym siedzibę klubu podróżników. W tym celu zostaną zachowane przedwojenne meble, a nowe ławki, krzesła i  fotel nauczyciela stylistyką i kolorystyką  nawiążą do nich. Blaty ławek zostaną pokryte fototapetą samoprzylepną, przedstawiającą  stare mapy świata, Europy i Polski  w kolorze sepii. Na jednej z szaf stanie model statku Kolumba lub holenderski galeon. Na ścianie drzwiowej pomieszczenia zawiśnie tablica z fototapetą , przedstawiającą mapę świata z XIX wieku, na której znajdą się modele afrykańskich masek, narzędzi, ubrań z różnych regionów świata, pamiątki  ze światowych wojaży, przyniesione przez uczniów.  W pomieszczeniu pojawi się stojak na mapy wraz z mapami. Innowacyjnym elementem planowanego przedsięwzięcia będzie wykorzystywanie na zajęciach  geografii  w klasach V –VIII i przyrody w klasie IV interaktywnych modeli 3D  i w rozszerzonej rzeczywistości AR   z zakresu  geologii i astronomii . Intuicyjna i łatwa w obsłudze aplikacja edukacyjna Corinth  idealnie przystosowuje się  do predyspozycji uczniów, którzy z techniką obcują już od małego. Dzięki niej  dzieci i młodzież są w stanie zdecydowanie lepiej przyswoić wiedzę,  zobaczyć dokładnie to, co w dwóch wymiarach jest dla nich trudne do wyobrażenia i zrozumienia mechanizmu funkcjonowania. Skuteczność tej metody potwierdzają entuzjastyczne opinie nauczycieli, korzystających od pewnego czasu  z tego innowacyjnego rozwiązania. Do emisji obrazu zostanie zainstalowany  monitor interaktywny z  wbudowanym komputerem OPS.

Termin zakończenia realizacji zadania – 30.06.2023 r.

www.zainwestujwekologie.pl