Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kocierzew Południowy celem poprawy dostępności regionu

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kocierzew Południowy celem poprawy dostępności regionu

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kocierzew Południowy celem poprawy dostępności regionu – projekt, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 666.933,16 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego (ZPORR) na podstawie umowy podpisanej 24 czerwca 2009r.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 1.667.582,01 zł

Okres realizacji projektu: 03.07.2008r. – 03.06.2009r.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego, poprzez szybsze i bezpieczniejsze powiązania między poszczególnymi miejscowościami w danym powiecie i województwie oraz lepszy dostęp do sieci dróg krajowych.

W wyniku realizacji projektu zostały zmodernizowane następujące odcinki dróg gminnych:

  • we wsi Osiek, na odcinku o długości 4482 m,
  • we wsi Gągolin Północny, na odcinku o długości 1172 m,
  • we wsi Wejsce, na odcinku o długości 1330 m,
  • we wsi Lipnice – Poprzeczka, na odcinku o długości 5632 m,
  • we wsi Jeziorko, na odcinku o długości 790 m,
  • we wsi Boczki – Delcin, na odcinku o długości 2027 m,
  • we wsi Wicie, na odcinku o długości 385 m.