Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Wszystkie formalności, związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocierzew Południowy, załatwisz w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym (pokój nr 5).

Szczegółowych informacji udziela Pani Justyna Bartczak, tel. 46 839 40 45, e-mail: rolnictwo@kocierzew.pl