Terminy uiszczania opłaty za odpady

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Kocierzew Południowy lub na indywidualny rachunek bankowy podany przez Urząd Gminy Kocierzew Południowy, w terminach:

 1. za styczeń do 15 lutego danego roku;
 2. za luty do 15 marzec danego roku;
 3. za marzec do 15 kwietnia danego roku;
 4. za kwiecień do 15 maja danego roku;
 5. za maj do 15 czerwca danego roku;
 6. za czerwiec do 15 lipca danego roku;
 7. za lipiec do 15 sierpnia danego roku;
 8. za sierpień do 15 września danego roku;
 9. za wrzesień do 15 października danego roku;
 10. za październik do 15 listopada danego roku;
 11. za listopad do 15 grudnia danego roku;
 12. za grudzień do 31 grudnia danego roku.