Wzór deklaracji i aktualne stawki

 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty wynosi:
  • 26,50 zł od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 53,00 zł od osoby – w przypadku gdy niezostanie wypełniony obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny,
  • w przypadku zadeklarowania przez właściciela zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych stawka, na podstawie uchwały Rady Gminy, ulega obniżeniu o 20,75% i wynosi 21,00 zł od osoby.
 2. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustalone są stawki ryczałtowe, które wynoszą:
  • 169,00 zł za rok – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 338,00 zł za rok – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy niezostanie wypełniony obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.
Druk deklaracji (format DOC, otwiera nowe okno):

Wzór wypełnienia:

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, z powodu obecności Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, proszę o przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty na adres e-mail: rolnictwo@kocierzew.pl, za pośrednictwem ePUAP lub operatora pocztowego na adres urzędu.