Inauguracja Karty Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej

Wzmocnienie funkcji rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, poprzez poprawę ich kondycji finansowych,  przez m.in.  ułatwienie ich członkom dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki, to główne punkty programu wdrożenia łowickich kart zniżkowych dla dużych rodzin 3+ i rodzin zastępczych, który działa już od 23 października w Łowiczu.

 

W chwili obecnej karty cieszą się wielkim uznaniem n wśród rodzin ? dla których zostały przygotowane. Do akcji Urzędu Miejskiego w Łowiczu włączyli się  ?z potrzeby serca?  niektórzy przedsiębiorcy,  oferując swoje produkty ze znaczną zniżką dla posiadaczy kart. Dlatego też, każdy  sklep honorujący kartę, został oznaczony specjalną nalepką.

 

Wprowadzenie kart w Łowiczu, ma celu wzmocnienie funkcji rodziny wielodzietnej, która często z powodu ograniczonego budżetu, rezygnują z usług oferowanych przez miasto. Większość ich funduszy zużywanych jest po prostu na bieżące, podstawowe funkcje życiowe tj. zakup pożywienia, środków czystości itp. Inne, jak rozrywka czy edukacja, czyli uczestniczenie w różnego rodzaju propozycjach miejskich ośrodków kultury i sportu, odchodzą na plan dalszy lub w ogóle nie są brane pod uwagę. Dzięki karcie usługi tj np. zakup biletów na usługi komunikacji miejskiej czy Łowickiego Ośrodka Kultury obniżyły są o połowę.

 

Rodziny wielodzietne, które jeszcze nie posiadają takiej karty, a chcieliby z niej korzystać, muszą spełniać wymagane kryteria i  złożyć wniosek o ich przyznanie, w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.lowicz.eu