Informacja ARiMR o szkoleniach

Informacja ARiMR o szkoleniach

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o planowanych szkoleniach na terenie województwa łódzkiego. W związku z ogłoszonym naborem wniosków na operacje typu: “Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętych programem PROW na lata 2014 – 2020.

 

Szczegółowy harmonogram w załączniku:

Harmonogram szkoleń ARiMR