Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r.

Świadczenie wychowawcze 500+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym przypomina, że rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r. na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. (przez Internet), a od 1 sierpnia 2019 r. (w formie tradycyjnej), składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na WSZYSTKIE dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane świadczenie na pierwsze dziecko, a od 1 października na kolejne dzieci.