Informacja dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego

W roku 2019 stosownie do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2247) zmienił się sposób obliczania limitu dla rolników hodujących bydło.

Limit roczny ustalać się będzie z powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w poprzednim roku.

Zmieniła się również ilość litrów paliwa na hektar użytków rolnych. W latach poprzednich było to 86 litrów obecnie jest 100 litrów na hektar użytków rolnych.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

  1. Dla hodowców bydła:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

2. Dla pozostałych rolników

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Nie uległy zmianie terminy składania wniosków:

  1. Od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 roku (faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.).
  2. Od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. (faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.).

Więcej informacji w załączniku:

Wniosek i załączniki do pobrania: