Informacja dotycząca Gminnej Spółki Wodnej

Szanowni Państwo,

informujemy, że termin wpłat składek członkowskich na rzecz Gminnej Spółki Wodnej jest do 15.05.2020 r. Z uwagi na powyższe oraz na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem prosimy, aby do minimum ograniczyć wizyty w Urzędzie Gminy, a wpłat dokonywać przelewem na konto Gminnej Spółki Wodnej.