Informacja dotycząca Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją dotyczącą podpisania protokołów przekazania oczyszczali oraz zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym według wyznaczonego harmonogramu. 

INFORMACJA PRZEKAZANIE POŚ (doc)