Informacja na temat wyborów do izb rolniczych

      Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

  

ULOTKA INFORMACYJNA W WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH  

   

UCHWAŁA NR 9/2010
KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

  

UCHWAŁA NR 8/2010

KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.