Informacja o nielegalnym składowaniu odpadów

Informacja Starosty Łowickiego o zagrożeniu związanym z nielegalnym składowaniem, magazynowaniem i utylizowaniem odpadów.