Informacja o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej

PGE DystrybucjaInformacja o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej

Dane o planowanych wyłączeniach zamieszczane są z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia. Informacje można również pozyskiwać cyklicznie poprzez subskrypcję newslettera o wyłączeniach, który jest dostępny pod linkiem: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach.