Informacja w sprawie padłych zwierząt z gatunku bydło, owca i koza

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W SPRAWIE PADŁYCH ZWIERZĄT Z GATUNKU BYDŁO, OWCA I KOZA

  

W zawiązku z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) istnieje obowiązek zgłaszania przez posiadacza zwierząt kazdego przypadku padnięcia zwierzęcia z gatunku: bydło (krowa, jałówka, buhaj, cielę), owca i koza.

  

W tym celu należy zgłaszać sie osobiście do biura Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu ul. Starościńska 5a, 99-400 Łowicz lub przekazać telefonicznie nastepujące informacje:

  • Imię i nazwisko, adres posiadacza zwierzęcia.
  • Numer identyfikacyjny padłej sztuki.
  • Data padnięcia.
  • Ewentualna przyczyna padnięcia (jeśli jest znana).
  • Gatunek, płec i wiek padłego zwierzęcia.

Fakt wystąpienia upadku należy zgłaszać jak najszybciej od momentu padnięcia zwierzęcia.

  

Godziny urzędzowania biura Powiatowego Lekarza Weterymarii w Łowiczu:

Poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

tel. (46) 837 55 78, (46) 837 52 88

  

Informacje w zakrsie padłych zwierząt należy kierować do inspektora ds. pasz i ubocznych produktów zwierzęcych Marleny Wilk nr te. służbowego: 694 749 579.

  

UWAGA: Sztuki padłe w dni wolne od pracy i święta oraz poza godzinami urzędowania biura Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu nalezy zgłasać w pierwszy dzień roboczy.

Nie dopełnienie obowiązku powiadomienia o padnięciu zwierząt w gospodarstwie grozi sankcjami karnymi z art. 85 ust. 1 pkt 2b wyzej wymienionej ustawy.