Ochotnicze Straże Pożarne to jedne z najstarszych i najbardziej zasłużonych dla społeczeństwa organizacji w kraju. Były to pierwsze instytucje społeczne podejmujące także działania kulturalno-oświatowe. To strażacy ochotnicy organizowali i integrowali lokalną społeczność.

Początki organizacji pożarniczych w Polsce sięgają czasów zaborów, lat 60. XIX w. Szczególnie w Królestwie Polskim zaborca utrudniał zrzeszanie się społeczeństwa w jakichkolwiek stowarzyszeniach i organizacjach. Jedną z najstarszych jednostek straży pożarnych jest założona w 1879 r. Straż Ogniowa Ochotnicza Łowicka. Stała się ona podstawową jednostką szkoleniową i motorem rozwoju kulturalnego, zrzeszała najbardziej światłych obywateli społeczeństwa. Tak działo się również z oddziałami pożarniczymi zakładanymi w podłowickich wsiach. Obok podstawowego obowiązku gaszenia pożarów, stawały się one ośrodkami kultury i narodowej świadomości. To środowiska strażaków ochotników zakładały teatry, organizowały orkiestry dęte, były ostoją patriotyzmu, języka polskiego oraz zwyczajów i ojczystej tradycji.

Ochotnicza Straż Pożarna w Boczkach Chełmońskich

Rok powstania: 1929

Adres siedziby:
Boczki Chełmońskie 50
99-414 Kocierzew
NIP: 8341407468
REGON: 750197424

Skład zarządu:
Julian Nowak - Prezes
Wiesław Czapnik - Naczelnik
Mirosław Rześny - Skarbnik

Ochotnicza Straż Pożarna w Gągolinie Południowym

Rok powstania: 1927

Adres siedziby:
Gągolin Południowy 42A
99-414 Kocierzew
NIP: 8341407391
REGON: 750197430

Skład zarządu:
Sebastian Wróbel - Prezes
Piotr Maliński - Naczelnik
Paweł Maliński - Skarbnik

Ochotnicza Straż Pożarna w Gągolinie Północnym

Rok powstania: 1935

Adres siedziby:

99-414 Kocierzew
NIP:
REGON:

Skład zarządu:
Prezes – Wociech Łukawski
Naczelnik – Adrian Rześny
Skarbnik – Marek Odolczyk

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorku

Rok powstania: 1956

Adres siedziby:

99-414 Kocierzew
NIP:
REGON:

Skład zarządu:
Prezes – Robert Basiński
Naczelnik – Jan Papiernik
Skarbnik – Józef Wróbel

Ochotnicza Straż Pożarna w Kocierzewie Południowym

Rok powstania: 1917

Adres siedziby:

99-414 Kocierzew
NIP:
REGON:

Skład zarządu:
Prezes – Paweł Łacheta
Naczelnik – Lech Wojda
Skarbnik – Bogusław Samek

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicach

Rok powstania: 1927

Adres siedziby:

99-414 Kocierzew
NIP:
REGON:

Skład zarządu:
Prezes – Piotr Taraska
Naczelnik – Piotr Stańczyk
Skarbnik – Mariusz Marczak

Ochotnicza Straż Pożarna w Łaguszewie

Rok powstania: 1917

Adres siedziby:

99-414 Kocierzew
NIP:
REGON:

Skład zarządu:
Prezes – Dariusz Dobrzyński
Naczelnik – Paweł Wojda
Skarbnik – Jacek Zabost

Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku

Rok powstania: 1927

Adres siedziby:

99-414 Kocierzew
NIP:
REGON:

Skład zarządu:
Prezes – Aleksy Kosmala
Naczelnik – Dominik Papiernik
Skarbnik – Krzysztof Dutkiewicz

Ochotnicza Straż Pożarna w Płaskocinie

Rok powstania: 1918

Adres siedziby:

99-414 Kocierzew
NIP:
REGON:

Skład zarządu:
Prezes – Waldemar Woliński
Naczelnik – Stanisław Gładki
Skarbnik – Waldemar Kołodziejski

Ochotnicza Straż Pożarna w Różycach

Rok powstania: 1917

Adres siedziby:

99-414 Kocierzew
NIP:
REGON:

Skład zarządu:
Prezes – Krzysztof Urbański
Naczelnik – Waldemar Szachogłuchowicz
Skarbnik – Renata Gawinek

Ochotnicza Straż Pożarna w Różycach-Żurawieńcu

Rok powstania: 1983

Adres siedziby:

99-414 Kocierzew
NIP:
REGON:

Skład zarządu:
Prezes – Daniel Gać
Naczelnik – Janusz Pietrzak
Skarbnik – Dawid Czubak

Ochotnicza Straż Pożarna w Sromowie

Rok powstania: 1939

Adres siedziby:

99-414 Kocierzew
NIP:
REGON:

Skład zarządu:
Prezes – Stanisław Wróbel
Naczelnik – Jan Sekuła
Skarbnik – Zbigniew Wróbel

Ochotnicza Straż Pożarna w Wejscach

Rok powstania: 1926

Adres siedziby:

99-414 Kocierzew
NIP:
REGON:

Skład zarządu:
Prezes – Tadeusz Trakul
Naczelnik – Tomasz Kapusta
Skarbnik – Wincenty Buczek

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiciu

Rok powstania: 1928

Adres siedziby:

99-414 Kocierzew
NIP:
REGON:

Skład zarządu:
Prezes – Waldemar Wojciechowski
Naczelnik – Robert Siekiera
Skarbnik – Tomasz Drabiński