Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kocierzew Południowy  

Ochotnicze Straże Pożarne to jedne z najstarszych i najbardziej zasłużonych dla społeczeństwa organizacji w kraju. Były to pierwsze instytucje społeczne podejmujące także działania kulturalno-oświatowe. To strażacy ochotnicy organizowali i integrowali lokalną społeczność.

Początki organizacji pożarniczych w Polsce sięgają czasów zaborów, lat 60. XIX w. Szczególnie w Królestwie Polskim zaborca utrudniał zrzeszanie się społeczeństwa w jakichkolwiek stowarzyszeniach i organizacjach. Jedną z najstarszych jednostek straży pożarnych jest założona w 1879 r. Straż Ogniowa Ochotnicza Łowicka. Stała się ona podstawową jednostką szkoleniową i motorem rozwoju kulturalnego, zrzeszała najbardziej światłych obywateli społeczeństwa. Tak działo się również z oddziałami pożarniczymi zakładanymi w podłowickich wsiach. Obok podstawowego obowiązku gaszenia pożarów, stawały się one ośrodkami kultury i narodowej świadomości. To środowiska strażaków ochotników zakładały teatry, organizowały orkiestry dęte, były ostoją patriotyzmu, języka polskiego oraz zwyczajów i ojczystej tradycji.

OSP Boczki – powstało w 1929 r.
 • liczba członków – 55,
 • typ jednostki “S-2”,
 • należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego,
 • Posiada samochody pożarnicze:
  • Star 244 GBAM,
  • Star 266 GBA.

Skład zarządu:

 • Prezes – Julian Nowak
 • Naczelnik – Wiesław Czapnik
 • Skarbnik – Mirosław Rześny

OSP Gągolin Południowy – powstało w 1927 r.
 • liczba członków – 13,
 • typ jednostki „M”.

Skład zarządu:

 • Prezes – Sebastian Wróbel
 • Naczelnik – Piotr Maliński
 • Skarbnik – Paweł Maliński

OSP Gągolin Północny – powstało w 1935 r.
 • liczba członków – 25,
 • typ jednostki „S-1”,
 • posiada samochód pożarniczy Ford- Transit GLM.

Skład zarządu:

 • Prezes – Wociech Łukawski
 • Naczelnik – Adrian Rześny
 • Skarbnik – Marek Odolczyk

OSP Jeziorko – powstało w 1956 r.
 • liczba członków – 40,
 • typ jednostki „S-1”,
 • posiada samochód pożarniczy Żuk  GLM/8.

Skład zarządu:

 • Prezes – Robert Basiński
 • Naczelnik – Jan Papiernik
 • Skarbnik – Józef Wróbel

OSP Kocierzew Południowy – powstało w 1917 r.
 • liczba członków – 60, 
 • typ jednostki „S-1”,
 • posiada samochód Fort Transit GLM/8.

Skład zarządu:

 • Prezes – Paweł Łacheta
 • Naczelnik – Lech Wojda
 • Skarbnik – Bogusław Samek

OSP Lipnice – powstało w 1927 r.
 • liczba członków – 59,
 • typ jednostki „S-1”,
 • posiada samochód Lublin II GLA 0,4/16

Skład zarządu:

 • Prezes – Piotr Taraska
 • Naczelnik – Piotr Stańczyk
 • Skarbnik – Mariusz Marczak

Informacje dotyczące jednostki znajdują się na oficjalnej stronie internetowej OSP Lipnice: www.osplipnice.za.pl


OSP Łaguszew – powstało w 1917 r.
 • liczba członków – 33,
 • typ jednostki „M”.

Skład zarządu:

 • Prezes – Dariusz Dobrzyński
 • Naczelnik – Paweł Wojda
 • Skarbnik – Jacek Zabost

OSP Osiek – powstało w 1927 r.
 • liczba członków – 36,
 • typ jednostki „M”.

Skład zarządu:

 • Prezes – Aleksy Kosmala
 • Naczelnik – Dominik Papiernik
 • Skarbnik – Krzysztof Dutkiewicz

OSP Płaskocin – powstało w 1918 r.
 • liczba członków – 25,
 • typ jednostki „M”.

Skład zarządu:

 • Prezes – Waldemar Woliński
 • Naczelnik – Stanisław Gładki
 • Skarbnik – Waldemar Kołodziejski

OSP Różyce – powstało w 1917 r.
 • liczba członków – 31,
 • typ jednostki „S-1”,
 • posiada samochód pożarniczy Star 244 GBM 2,5.

Skład zarządu:

 • Prezes – Krzysztof Urbański
 • Naczelnik – Waldemar Szachogłuchowicz
 • Skarbnik – Renata Gawinek

OSP Różyce-Żurawieniec – powstało 1983 r.
 • liczba członków – 37,
 • typ jednostki „M”.

Skład zarządu:

 • Prezes – Daniel Gać
 • Naczelnik – Janusz Pietrzak
 • Skarbnik – Dawid Czubak

OSP Sromów – powstało w 1939 r.
 • liczba członków – 23,
 • typ jednostki „M”.

Skład zarządu:

 • Prezes – Stanisław Wróbel
 • Naczelnik – Jan Sekuła
 • Skarbnik – Zbigniew Wróbel

OSP Wejsce – powstało w 1926 r.
 • liczba członków – 47,
 • typ jednostki „S-1”,
 • Posiada samochód Lublin II.

Skład zarządu:

 • Prezes – Tadeusz Trakul
 • Naczelnik – Tomasz Kapusta
 • Skarbnik – Wincenty Buczek

OSP Wicie – powstało w 1928 r.
 • liczba członków – 80,
 • typ jednostki „S-3”,
 • należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego,
 • posiada samochody pożarnicze:
  • Mercedes GBA 4/20,
  • Scania GCBA 5/3,
  • Ranault Master RLM/8

Skład zarządu:

 • Prezes – Waldemar Wojciechowski
 • Naczelnik – Robert Siekiera
 • Skarbnik – Tomasz Drabiński