Kampania informacyjna NFZ

Narodowego Funduszu Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi, w związku z realizowanym projektem pn. „Dziecko w rodzinie”, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym publikuje ulotkę informacyjną w przedmiotowym zakresie.

 

Ulotka informacyjna dotycząca realizowanego projektu pn. „Dziecko w rodzinie” dostępna jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym