Komunikat KRUS w Łowiczu

Komunikat KRUS w Łowiczu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ŁowiczuPlacówka Terenowa KRUS w Łowiczu informuje, że najszybszą drogą doręczenia należnych Państwu świadczeń są przelewy na osobiste konta bankowe. Zachęcamy zatem Państwa do wskazywania numerów kont bankowych celem przekazywania należnych Państwu świadczeń z KRUS (tj. świadczenia emerytalno- rentowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek pogrzebowy, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej).

Informujemy, że przelew  ww. świadczeń na Państwa konto bankowe może nastąpić w przypadku złożenia w placówce KRUS lub za pośrednictwem poczty:

  • oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem dokumentu z banku, potwierdzającego fakt posiadania lub współposiadania rachunku bankowego,
  • dyspozycji przekazywania należnego świadczenia na wskazane konto.

 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 08.08.2018r. każdy bank musi oferować swoim klientom Podstawowy Rachunek Płatniczy (darmowe konto). Darmowe konta są dostępne jedynie dla osób, które nie mają żadnego innego konta w złotówkach.

 

Otwierając Podstawowy Rachunek Płatniczy bank zapewnia:

  1. darmowe prowadzenie konta,
  2. pięć bezpłatnych przelewów w miesiącu ( w tym tzw. zleceń stałych),
  3. darmową kartę płatniczą,
  4. pięć darmowych wypłat we wszystkich bankomatach na terenie Polski.

 

W przypadku posiadania lub otwarcia rachunku bankowego prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się do:

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Placówka Terenowa

Kaliska 8

99-400 Łowicz

Tel: (46) 838-94-12

Załącznik:

[maxbutton id=”8″ url=”https://gmina.kocierzew.pl/wp-content/uploads/2018/08/PT-KRUS-%C5%81owicz.pdf” text=”Informacja KRUS” ]