Konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową

Powiększ obrazGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska już po raz czwarty organizuje konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową. Jest on elementem wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a jego celem jest wyłonienie polskiej kandydatury do VI edycji konkursu o Nagrodę Krajobrazową Rady Europy.

Kto może wziąć udział?

Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno organy lokalne i regionalne lub też ich stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego kształtowania i gospodarowania krajobrazu przy aktywnym udziale społeczeństwa.

Informacje o zgłaszanym projekcie

Zgłaszany projekt powinien być w pełni ukończony oraz dostępny dla społeczeństwa przynajmniej przez 3 lata przed datą zakończenia konkursu czyli 30 listopada 2018 r. Częścią projektu powinny być również działania mające na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie wartości i roli krajobrazów.

Polska Nagroda Krajobrazowa wyróżnia wzorcowe inicjatywy i działania w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem. To z kolei ma wpływ na podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat wartości krajobrazów, ich roli oraz zmian w nich zachodzących.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu, Regulamin i Formularz zgłoszeniowy w serwisie internetowym ochronaprzyrody.gdos.gov.pl.

Termin zgłoszeń

Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2018 r.