Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Wicie

Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Wicie na zlocie chórów

fot. ….

Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Wicie została założona z inicjatywy Waldemara Wojciechowskiego w 2012 r. Została utworzona przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu. Instrumenty uzyskano od Ministerstwa Obrony Narodowej. Członkami zespołu były dzieci i młodzież nieposiadające wykształcenia muzycznego. Trudnego zadania nauki czytania nut i gry na różnych instrumentach podjął się Stanisław Pawłowski, wieloletni muzyk kilku orkiestr dętych. Na starcie naukę pobierały 3 osoby, jednak wieść o zajęciach szybko rozniosła się wśród dzieci i młodzieży. Obecnie w orkiestrze gra ponad 30 osób (koniec 2017 r.).

Od 2012 roku Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta koncertowała już wiele razy, zarówno na uroczystościach kościelnych, gminnych, jak i strażackich.

Ważnymi wydarzeniami dla Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Wicie było:

  • w 2016 r. wprowadzanie na Jasną Górę łowickiej pielgrzymki oraz koncert z okazji Dni Kultury Polskiej na Ukrainie.
  • w 2017 r. uczestnictwo w VII Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr “Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie” w Licheniu Starym, udział w obchodach Święta Ludowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odnosząca pierwsze sukcesy dziecięco-młodzieżowa orkiestra szlifuje swój warsztat podczas cotygodniowych prób. Muzyczny repertuar charakteryzuje się nie tylko klasycznymi melodiami, ale także utworami współczesnymi.

KONTAKT:

Kierownik: Waldemar Wojciechowski, tel. 509 837 568

Funpage na Facebooku: Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Wicie