Dziecięcy Zespół Ludowy “Kocierzewiacy”

Historia zespołu

Dziecięcy Zespół Ludowy powstał w 1988 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kocierzewie Południowym. Jest on kontynuatorem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca “Boczki Chełmońskie” i zarazem godnym jego następcą.  

Współczesny wizerunek zespołu

Choreografem jest Katarzyna Polak. Instruktorem muzycznym jest Daniel Boczek. Zespół składa się z dzieci w wieku od 9 do 15 lat. Barwne stroje ludowe, ekspresja śpiewu i tańca to główne atuty Dziecięcego Zespołu Ludowego.

Repertuar zespołu

W swoim repertuarze posiada “Łowicką Suitę Dziecięcą” – pieśni, tańce i zabawy ludowe z okolic Łowicza.

Informacja o Dziecięcym Zespole Ludowym “Kocierzewiacy”

Zespół powstał w 1988 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Boczkach. Od 2006 roku działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

Dziecięcy Zespół Ludowy “Kocierzewiacy”, pod tą nazwą zespół działa od 2009 roku, od tego też roku choreografem zespołu jest Katarzyna Polak, instruktorem muzycznym Daniel Boczek, opiekunem zespołu jest Renata Piórkowska. Do zespołu należą dzieci w wieku od 9 do 15 lat, obecnie grupa liczy 40 osób. Zespół występuje w oryginalnych strojach łowickich i podregionu kocierzewskiego. W latach 2000-2010 Dziecięcy Zespół Ludowy wziął udział między innymi w IV Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej w Zdunach (2005), gdzie zajął II miejsce, dalej w II Powiatowym Przeglądzie Kolęd w Domaniewicach (2006; I miejsce), wystąpił w koncercie na Dniach Dziedzictwa Narodowego w Łowiczu i w koncercie z okazji Dnia Seniora w Domaniewicach, także w koncercie na Jarmarku Folklorystycznym w Żychlinie.

W 2010 roku został zakupiony nowy program artystyczny “Scena pasterska- śpiewy , tańce i dziecięce łowickie”, nad którym grupa zaczęła intensywne prace. Obecnie w swym repertuarze posiadają programy artystyczne : “Łowicka Suita Dziecięca”, “Scena pasterska- śpiewy , tańce i zabawy dziecięce łowickie” oraz program okolicznościowy “Łowickie jasełka”.

W 30 minutowych programach , które wykonywane są przez dzieci dynamicznie i z wielką werwą przedstawiamy piosenki i tańce łowickie przeplatane zabawami dziecięcymi np. ,,Gąska i lis” , “Wietrok”, “Kowol”, z tańców należy wymienić oberka, polkę, chodzonego, klapoka.

Osiągnięcia zespołu

W okresie 15-letniej działalności zespół wielokrotnie występował w kraju i za granicą, a na szczególną uwagę zasługują występy:

  • 1991 r. – Ogólnopolskie Święto Ludowe w Walewicach,
  • 1991 r. – Udział w programie z cyklu “Pieśń Ojczystej Ziemi” pt.  “U źródeł Wisły i na Mazowszu” w Filharmonii Narodowej w  Warszawie,
  • 1995 r. – Wyjazd Zespołu na Festiwal Folklorystyczny do Mińska Białoruskiego,
  • 1996 r. – Udział w Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Debreczynie na Węgrzech,
  • 2000 r. – “Dziecięca Scena Folkloru” – Wieluń 2000,
  • 2010 r. – Piknik Europejskie – koncert w Łodzi, “Warszawskie Święto chleba” – Warszawa,
  • 2011 r. – III miejsce w Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych “O kujawski wianek 2011”,
  • 2014 r. – udział w nagraniu dla TVP 1 w skansenie w Maurzycach – obrzęd chodzenia z kogutkiem,
  • 2015 r. – I miejsce w Konkursie Zespołów Folklorystycznych “Folk-nuta”,
Kontakt z zespołem:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 80
99-414 Kocierzew
Tel. (46) 838 48 78
Dyrektor GBP: Hanna Samek
P/o kierownika Renata Piórkowska