Gminna Biblioteka Publiczna

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOCIERZEWIE POŁUDNIOWYM 

Kocierzew Południowy 80

99-414 Kocierzew

tel. (46) 838 48 78

Strona internetowa: www.bibliotekakocierzew.pl

 

Dyrektor: Hanna Samek

Bibliotekarz: Renata Piórkowska

 

FILIA BIBLIOTECZNA W BOCZKACH CHEŁMOŃSKICH

Boczki Chełmońskie 84

99-414 Kocierzew Południowy

Tel. (46) 838 46 77

 

Ważną placówką życia kulturalno-oświatowego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym utworzona w 1955 r. Aktualnie GBP jest samodzielną samorządową instytucją kultury, posiadająca osobowość prawną.Podstawowym celem statutowym GBP jest prowadzenie działalności kulturalnej. Do zadań której należy: tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie ich wartości.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym prowadzi systematyczną działalność folklorystyczną prowadząc zajęcia Zespołu Ludowego “Kocierzewiacy” oraz Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca “Boczki Chełmońskie” oraz działalność kulturalno-oświatową poprzez organizowanie spotkań z autorami, konkursów recytatorskich, plastycznych oraz kulinarnych, współorganizowania imprez lokalnych.

Na koniec 2016 r. GBP w Kocierzewie Południowym łącznie z filią posiadała w swoich zbiorach 21.384 woluminów oraz zarejestrowanych było 486 czytelników. W 2016 r. czytelnicy bibliotekę wraz filią odwiedzili 9.821 razy, co miesięcznie daje 818 odwiedzin. Biblioteka jest wyposażona w sprzęt multimedialny, dostęp do internetu, który przyciąga do czytelni dzieci, młodzież i osoby dorosłe.