Geneza Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce sięga lat 70. XIX w. Powstały jako inicjatywa kobiet wiejskich w celu organizacji kursów gotowania, pieczenia, szycia, zasad prowadzenia domu. Koła współorganizowały szkolenia, wspomagały członkinie w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Podobnie jak ochotnicze straże pożarne dla Księżaków, tak koła gospodyń dla Księżanek stawały się miejscem kultywowania polskiej tradycji i jednoczesnego doskonalenia umiejętności gospodarowania na wsi. Na terenie dawnego Księstwa Łowickiego koła gospodyń odegrały kluczową rolę w pielęgnowaniu sztuki ludowej.

Koła Gospodyń Wiejskich organizują liczne imprezy, szkolenia, pokazy oraz wyjazdy kin i teatrów. Uczestniczą też w szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, współpracują z KGW z terenu powiatu łowickiego, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, jednostkami OSP oraz Starostwem Powiatowym w Łowiczu. Od 2002 r. biorą udział w Festiwalu Stołów Wigilijnych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W 2002 r. otrzymały puchar Marszałka Sejmu RP Janusza Wojciechowskiego. W 2003 r. członkinie Koła Gospodyń w Kocierzewie uczestniczyły w programie TVP 1 „Kawa czy herbata”. Koła prezentują swoją twórczość ludową i kulinarną podczas licznych festynów i imprez folklorystycznych.

Zarząd Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich

  • Przewodnicząca: Sylwia Gładka
  • Zastępca przewodniczącej: Małgorzata Kosiorek
  • Skarbnik: Zofia Skumiał
  • Sekretarz: Marzena Bogusz
  • Kronikarz: Justyna Scęcelek

Współpraca Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z naszą Gminną Radą Kół Gospodyń Wiejskich w Kocierzewie Płd. zaowocowała wieloma wspólnie odniesionymi sukcesami, dzięki którym mogliśmy wypromować naszą gminę a także powiat łowicki.