“Link do sukcesu”

pokl lodzkie

“Człowiek najlepsza inwestycja”

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Kocierzew Południowy i Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym realizują projekt:

“Link do sukcesu”

 mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym w trakcie procesu kształcenia poprzez realizację wysokiej jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

– Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej

– Zajęcia polonistyczne

– Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne

– Zajęcia matematyczne

– Zajęcia informatyczne

– Zajęcia z języka angielskiego

– Zajęcia plastyczne

– Zajęcia teatralne

 

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

  

Więcej informacji:

tel.(46) 838 45 24, tel.(46) 839 40 56

www.spgagolin.c0.pl

 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Podziałanie  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych