Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Łowickiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Łowickiego

Na terenie Powiatu Łowickiego realizowane jest zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Łowickiego dostępna jest w załączniku poniżej: